Vlastní

Příštpo - srážky za 24 hodin
Příštpo - srážky za hodinu

Externí

Název WWW Evidenční list
Moravské Budějovice http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_srzstationdyn.php?day_offset=0&tday_offset=0&seq=20816215 -
Srážkoměr Příšťpo http://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/268 -

POVIS

Srážkoměry v systému POVIS