V obci Příštpo hlavním zdrojem povodňového ohrožení tok Rokytná resp. přirozená povodeň na tomto toku způsobená intenzivními nebo dlouhotrvajícími srážkami v povodí toku. Negativně může být vodní stav ještě ovlivněn vodními díly Strážnice – severně od zastavěného území obce. Tato vodní díla mohou být v krajním případě taktéž zdrojem ohrožení zvláštní povodní.

Rychlé odkazy:       Vodní plochy a vodní díla      Záplavové území      Bleskové povodně