Obci Příštpo hrozí převážně povodně způsobené zvednutím hladiny při jarním či zimním tání, či přívalových a dlouhotrvajících deštích.

V minulosti byla obec zasažena povodní několikrát – poslední povodňové situace jsou z let 2006, kdy došlo k jarní povodni a výraznému zvednutí hladiny (blížícímu se Q100) a 2011, kdy došlo k obdobnému rozlivu (zaplavení několika objektů).