Obec Stará Paka se nachází v okrese Jičín v Královéhradeckém kraji, ORP Nová Paka. Obec Stará Paka se skládá ze šesti obcí a to Karlov, Roškopov, Ústí, Krsmol a Brdo se nachází na severní hranici bývalého okresu Jičín. Obec s rozlohou 21,7 km2 čítá 2081 obyvatel a leží v nadmořské výšce 407 m nad mořem. Je protáhlou řadovou vsí se zástavbou situovanou po obou stranách protékajícího potoka Rokytky a probíhající hlavní komunikace ve směru z jihovýchodu na severozápad. Část zástavby je situována kolem několika souběžných i křižujících místních komunikací. V jihovýchodní části v mírně členitém terénu plynule navazuje za zástavbu Nové Paky, na severozápadě v členitějším terénu končí obec za železničním viaduktem křižovatkou komunikací. Na sever odbočuje komunikace do nedalekého Karlova s částí zástavby obce u komunikace a s několika objekty jako samoty v kopcovitém terénu u železniční trati do Levínské Olešnice. Na západ se stáčí komunikace do blízkého Roškopova a pokračuje podél toku Oleška do Ústí u Staré Paky.

Brdo je vesnice 3 km západně od Nové Paky o rozloze 4,73 km2. Ves se rozkládá po obou stranách vedlejší silnice mezi Lomnicí na Popelkou a Novou Pakou v relativně členitém terénu ze severu vymezeném táhlým návrším zvaným Příčnice (za ním je Stará Paka) a z jihu zalesněným hřebenem směřujícím ke hradu Kumburk. Od silnice vybíhá slepá odbočka k jihu, podél níž se nachází většina starší zástavby, náves a na jejím konci je hřbitov. Na Brdě pramení Brdský potok, levostranný přítok Rokytky v Nové Pace.

Karlov je vesnice, část obce Stará Paka a nachází se asi 3 km na sever od Staré Paky. V roce 2009 zde bylo evidováno 53 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 49 obyvatel. Karlov leží v katastrálním území Karlov u Roškopova o rozloze 2,25 km2.

Krsmol je malá vesnice, část obce Stará Paka v okrese Jičín o rozloze 0,98 km2. Nachází se asi 3 km na západ od Staré Paky. V roce 2009 zde bylo evidováno 30 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 43 obyvatel.

Roškopov je vesnice, část obce Stará Paka v okrese Jičín. Nachází se asi 1,5 km na severozápad od Staré Paky. Prochází jí silnice II/284. V roce 2009 zde bylo evidováno 107 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 212 obyvatel.

Ústí označované také jako Ústí u Staré Paky je vesnice, dnes část obce Stará Paka v okrese Jičín. Nachází se v údolí řeky Olešky asi 2,5 km západně od Staré Paky. V roce 2009 zde bylo evidováno 114 adres. V roce 2001 zde trvale žilo 167 obyvatel. Ve vesnici ústí řeka Popelka do Olešky. Vesnice se rozkládá v údolích vyhloubených oběma řekami, převážně na levém břehu Olešky a po obou březích Popelky. Ústí leží v katastrálním území Ústí u Staré Paky o rozloze 3,1 km2.

Na katastrálním území obce se nachází několik vodních děl. Tato vodní díla jsou možným zdrojem ohrožení obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.