Obec: Nová Paka (ORP)

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Mgr. Josef Cogan starosta -
Místopředseda Pavel Bouchner místostarosta -
Tajemník Ing. et Ing. Zdeněk Sucharda tajemník MÚ -
Člen Ing. Miroslav Pyciak vedoucí odboru ŽP -
Člen Bc. Josef Kordík velitel OO PČR -
Člen Petr Jerie dopravně bezpečnostní ref. MÚ -
Člen Martin Kubišta Velitel JSDH -
Člen Jiří Bičiště vedoucí technických služeb -

Stanoviště: MÚ NOVÁ PAKA, DUKELSKÉ NÁM. 39, NOVÁ PAKA

Otevřít v mapovém prohlížeči

Nadřízená PK v systému POVIS

PK kraje v systému POVIS

Načítám ...

Ústřední povodňová komise

Načítám ...