Seznam
Název:
Vigantice - most naproti domu č. p. 36
Kategorie:
C
Identifikátor:
C - Vigantice 1
Provozovatel:
obec Vigantice
Akt. data na webu provoz.:
https://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/101
Vodní tok:
10202966 - Hážovický p.
Obec:
Vigantice
Fotografie profilu:
Umístění:
Popis umístění:
-
Evidenční list:
Evidenční list HP kat C - Vigantice
Plocha povodí:
-
Hydrologické pořadí:
-
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Prům. roční stav:
-
Prům. roční průtok:
-
Konstanta A:
-
Konstanta B:
-
Nejvyšší stavy:
-
N-leté průtoky (m3/s):
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
- - - - - - -
SPA:
I. bdělost II. pohotovost III. ohrožení
Stav (cm) 45 70 100
Poznámka:
-
Další informace v systému POVIS

Aktuální stav

Vigantice Hážovka - hladina
SPA 1SPA 2SPA 3
45 cm70 cm100 cm