Ohrožené objekty jsou většinou umístěny v záplavovém území a v případě vzniku povodně představují nebezpečí pro průtočnost koryta a další objekty. Na katastrálním území obce Vigantice není záplavové území stanoveno. Z povodňové prohlídky však vyplynulo, že jsou od Hážovického potoka ohroženy nemovitosti a objekty v přímém sousedství toku a nejvíce oblast označená níže. Od extravilánových splachů jsou ohroženy nemovitosti po celé délce severní strany obce a nejvíce oblasti označená níže.

Název Obec Počet budov
Vigantice - u soutoku s tokem Měřístek Vigantice 3 mapa
Ohrožené objekty v systému POVIS