V obci Vigantice se vyskytují povodně zřídka. Obec je lokálně ohrožena přirozenou povodní způsobenou dlouhotrvajícími (déle než 2 dny) či přívalovými srážkami a z větší části extravilánovými splachy. Hrozí zde ucpání kanalizace a zaplavení komunikací (červen 2012, srpen 2008, srpen 2006). Větší povodně, rozsahem i škodami, postihly obec Vigantice v letech 1997 a 2010, kdy došlo k rozlivu Hážovického potoka i extravilánovým splachům.