Název Obec Druh Kategorie
Rybník na parc. 704/34 Vigantice Rybník / Malá vodní nádrž IV. mapa
Rybník na parcele č. 704/35 Vigantice Rybník / Malá vodní nádrž IV. mapa
Rybník na parcele č. 704/36 Vigantice Rybník / Malá vodní nádrž IV. mapa
Rybník na parcele č. 808/3 Vigantice Rybník / Malá vodní nádrž IV. mapa
Rybník u Měřístku Vigantice Rybník / Malá vodní nádrž IV. mapa
Vodní díla v systému POVIS