Obec Vigantice je ohrožena ze dvou zdrojů - extravilánové splachy a Hážovický potok se svými přítoky. Podle zkušeností z předchozích let jsou větším ohrožením extravilánové splachy, jelikož obec leží v dolině, obklopena ze severu i jihu kopci. Hážovický potok nepředstavuje větší riziko, jelikož nedaleko nad obcí pramení a nemá tedy možnost se za tak krátký úsek více rozvodnit.

Rychlé odkazy:       Vodní plochy a vodní díla        Bleskové Povodně      Místa omezující odtokové poměry     

Extravilánové splachy ohrožují nejvíce severní část obce po celé její délce. Kvůli povaze a svažitosti terénu dochází při nadměrných či přívalových srážkách ke splachům vody a bahna z okolních polí. Vodou s bahnem mohou být zasaženy nemovitosti v celém výše zmíněném úseku.

Hážovický potok, tvořící páteř obce, se může v důsledku nadměrných dlouhotrvajících srážek (déle jak dva dny) či přívalových srážek lokálně rozvodnit a ohrozit zejména objekty v přímém sousedství toku. Při větší srážkové činnosti bylo vypozorováno, že Hážovický potok způsobuje takové problémy jen minimálně a pokud ano, tak převážně ve spodní části obce směrem na Rožnov pod Radhoštěm, u soutoku Hážovického potoka a toku Měřístek a pod ním.