Obec Vigantice leží cca 5 km jihovýchodně od města Rožnov pod Radhoštěm v nadmořské výšce 482 metrů. Je součástí bývalého okresu Vsetín, nyní ORP Rožnov pod Radhoštěm ve Zlínském kraji a také je součástí Mikroregionu Rožnovsko. Rozkládá se na úpatí severních vrcholků Vsetínské Hornatiny a je situována do údolí tvořeného potokem Hážovka, s přítoky Studený a Měřístek. Západní hranici se sousedními Hážovicemi tvoří potok Studený, další potok Meřístek, pramenící v Dílech, se vlévá do Hážovky u základní školy. Obec je postavena kolem silnice vedoucí z Rožnova pod Radhoštěm do obce Hutisko-Solanec a dále do Velkých Karlovic. V obci žije cca 1 000 obyvatel. Katastrální území obce má výměru 7,63 km2. Obec nemá žádné přidružené části.

Katastrálním územím obce protéká potok Hážovka (Hážovický potok) se svými přítoky (Studený potok, potok Měřístek a další). Hážovka je levostranným přítokem řeky Rožnovská Bečva. Pramení na katastrálním území obce Hutosko-Solanec, protéká přes Vigantice do města Rožnov pod Radhoštěm. Hážovický potok a další přítoky tvoří hlavní toky ohrožující Vigantice povodní.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy.cz.