Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Jiří Blažek Starosta -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Povodí Moravy, s.p. PM19638/2015-219/Ju 25.05.2015

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Lanškroun (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Stanislava Uhrová referent odboru životního prostředí 19.08.2015