Damníkov je obec v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Tato obec s 647 obyvateli a rozlohou 1 272 ha leží na jihu okresu Ústí nad Orlicí jižně u hranice s okresem Svitavy, v nadmořské výšce 362 m. Táhne se od křižovatky silnice první třídy I/43, která vede ze Svitav do Lanškrouna, se silnicí třetí třídy, podél které obec dále pokračuje až k hranicím s obcí Luková. Obcí protéká Lukovský potok, který se nedaleko Krasíkova vlévá do Moravské Sázavy. Damníkov leží asi 6 km od Lanškrouna, 11 km od České Třebové a asi 16 km od Svitav.

Lukovský potok je říční tok na Lanškrounsku, na pomezí Svitavské pahorkatiny a Podorlické pahorkatiny. Pramení v nadmořské výšce 560 m n m. v severní části Hřebečského hřbetu. Tvoří pravostranný přítok řeky Moravská Sázava, která se dále vlévá do Moravy. Délka toku činí 14,75 km. Plocha povodí měří 62,37 km2. Jeho pramen najdeme za obcí Helvíkov, teče směrem na sever a pak se stáčí k severozápadu. Po cestě posbírá několik pravostranných a levostranných bezejmenných přítoků, proteče Damníkovem a pokračuje do obce Luková. Katastrálním územímobce Damníkov protéká ještě Anenský potok. Pramení v sousední obci Anenská Studánka a pokračuje směrem k severovýchodu, kde se v zastavěné části obce vlévá do Lukovského potoka.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál   a Mapy. cz. 1