Seznam
Název:
Damníkov - Lukovský p. -most u obecního úřadu
Kategorie:
C
Identifikátor:
Damníkov - Lukovský p.
Provozovatel:
obec Damníkov
Akt. data na webu provoz.:
http://www.povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/188
Vodní tok:
10188986 - Lukovský p.
Obec:
Damníkov
Fotografie profilu:
Popis umístění:
-
Evidenční list:
Evidenční list HP kat C - Damníkov
Plocha povodí:
-
Hydrologické pořadí:
-
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Prům. roční stav:
-
Prům. roční průtok:
-
Konstanta A:
-
Konstanta B:
-
Nejvyšší stavy:
-
N-leté průtoky (m3/s):
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
- - - - - - -
SPA:
I. bdělost II. pohotovost III. ohrožení
Stav (cm) 80 110 150
Poznámka:
-
Další informace v systému POVIS

Aktuální stav

Damníkov - hladina
SPA 1SPA 2SPA 3
80 cm110 cm150 cm