Osoba, organizace, kontakt organizace Kontaktní údaje Poznámka
-
-
-
-
-
Při očekávaném vzniku 3. SPA nebo při 3. SPA nepřetržitá povodňová služba 24 hod. V době mimo povodeň do 15 hod, max. do 19 hod
-
RWE
-