Obec: Česká Lípa (ORP)

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Ing. Jitka Volfová Město Česká Lípa - starostka  -
Místopředseda Martin Brož Město Česká Lípa - místostarosta -
Tajemník Ivana Rývorová Město Česká Lípa, referent vodoprávního úřadu, OŽP -
Zapisovatel Bc. Miroslava Konvalinková Město Česká Lípa – vodoprávní úřad -

Stanoviště: T.G. Masaryka č. p. 2, Česká Lípa

Otevřít v mapovém prohlížeči

PK kraje v systému POVIS

Načítám ...

Ústřední povodňová komise

Načítám ...