Katastrálním územím obce Horní Police protékají dva významné vodní toky, které ohrožují Horni Polici povodněmi. Prvním tokem méně významným je Valdecký potok, který ohrožuje Horní Polici nejčastěji od koupaliště k soutoku s Ploučnicí. Horní Polici ohrožuje dvěma způsoby a to erozní činností v tomto úseku, kdy při dostatečné kapacitě tohoto toku dochází k podemílání břehů a ohrožuje některé nemovitosti. Druhým častějším způsobem je vzedmutí Ploučnice, které způsobuje naplnění koryta tohoto potoku a ohrožení nemovitostí. Nejčastější ohrožení v rámci tohoto toku přichází v letních měsících s velmi intenzivními srážkami. Jarní tání obec přes tento tok neohrožuje a ledové jevy na tomto toku nejsou známy.

Druhým a velmi významným vodním tokem Horní Police je řeka Ploučnice. Vzhledem k tomu, že řeka Ploučnice začíná v Horní Polici závěrečnou jednu třetinu svého úseku, je evidentní, že v těchto místech obsahuje řeka většinu vod ze svého povodí. Z toho vyplývá, že povodně v Horní Polici nemají bleskový charakter a stoupání a pokles hladiny v toku je přímo úměrné nasycenosti horní části toku. Z předchozí praxe vyplývá, že pro dostatečnou ochranu před povodněmi a předpovězení průběhu povodně dostačují informace o vývoji povodňové situace na Ploučnici v České Lípě a na Robečském potoku v Zahrádkách. Vzhledem k velikosti toku lze předpokládat i možnost ledových jevů na vodním toku Ploučnice, nicméně lze obecně konstatovat, že koryto v Horní Polici je dostatečně široké a tvorba ledových nápěchů je méně pravděpodobná. Nicméně situaci s ledovými jevy nelze podceňovat.

Rychlé odkazy:      Vodní plochy a nádrže         Záplavové území        Místa omezující odtok        Bleskové povodně

                                Historické zkušenosti s povodněmi