Obec Horní Police se nachází v okrese Česká Lípa, v Libereckém kraji. V obci žije cca 690 obyvatel. Protéká jí řeka Ploučnice. Horní Police se skládá ze tří částí: Horní Police, Podlesí, což jsou vesnice a z části Pod Školou, obsahující skupinu domů navazující na ulici Školní v Žandově. Leží v nadmořské výšce 252 m, výměra katastrálního území činí 6,03 km2.

Ploučnice je řeka pramenící v okrese Liberec pod Ještědem, protékající okresy Česká Lípa a Děčín, ústící zprava do Labe v Děčíně na 95 km. Odvodňuje severní část Čech vymezenou Ralskou pahorkatinou, Českým středohořím a Lužickými horami. Je plná meandrů převážně v lukách, vodácky splavná. Je dlouhá 106 km. Povodí má rozlohu 1193,77km2. Valdecký potok pramení na katastrálním území Žandov v Dolní Polici, protéká Horním a Dolním prkenným rybníkem, pak se stočí směrem k východu, kde proteče částí Podlesí a pojme z levé strany bezejmenný přítok. Pokračuje směrem na sever a do Ploučnice se vlévá z levé strany. Do Ploučnice se vlévá v Horní Polici ještě jeden kratší bezejmenný potok.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál   a Mapy. cz.