Luková je malá vesnice se 707 obyvateli, ležící v Pardubickém kraji, v okresu Ústí nad Orlicí, blízko česko-moravských hranic. S Damníkovem splývá v konurbaci. Vesnice Luková je protáhlého tvaru, jednotlivá stavení jsou rozmístěna podél silnice. Rozloha katastrálního území činí 14,59 km2. Nejbližší město je Lanškroun, který je vzdálený asi 5 km. Luková leží v nadmořské výšce přibližně 370 m n. m. V roce 1961 byla připojena k obci osada Květná. Obec Luková leží v Lanškrounské kotlině. Lanškrounsko je pahorkovitá krajina s pásy lesů rostoucími na horských hřbetech. Leží zde rozvodí Černého a Severního moře (Tichá Orlice – Labe, Moravská Sázava – Morava). Zvláštností geologického charakteru je Červený vrch (388 m nad mořem) na němž vystupují na povrch červené permské pískovce.

Lukovský potok je říční tok na Lanškrounsku v Pardubickém kraji, tekoucí na pomezí Svitavské pahorkatiny a Podorlické pahorkatiny. Pramení v nadmořské výšce 560 m n. m v severní části Hřebečského hřbetu. Potok pramení u vesnice Helvíkov. Na horním toku odvádí srážky ze severního cípu Hřebečského hřbetu, protéká Helvíkovem a dále kolem obce Anenská Studánka. V dolním toku prochází Lanškrounskou kotlinou, konkrétně protéká Damníkovem a Lukovou. Posledně jmenovaná obec dala potoku jméno. Lukovský potok se za Lukovou v nadmořské výšce 330 m n. m vlévá do řeky Moravská Sázava. Délka toku činí 14,75 km. Plocha povodí měří 62,37 km2. Po hranici katastru se sousední obcí Rychnov na Moravě protéká potok Květná, který pak pokračuje podél katastru sousední obce Žichlínek. Obcí dále protéká potok Lukávka, zvaný též Rudoltička. Pramení na katastru sousední obce Rudoltice u Lanškrouna. Vody Květné stejně tak i Lukávky končí v Lukovském potoku.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál   a Mapy. cz. 1