Z hlediska povodňové problematiky je primárním zdrojem ohrožení v obci Luková přirozená povodeň na Lukovském potoce ať už během jarního tání nebo jako letní povodeň vyvolaná intenzivní nebo dlouhotrvající srážkovou činností. V záplavové území Q100 se v obci nalézá cca 50 objektů. Historické povodně v r. 1997 a 2006 ukázaly, že reálné nebezpečí povodně pro část zastavěného území skutečně hrozí.

V obci se nenachází žádné vodní dílo, které by představovalo výrazné ohrožení z hlediska vzniku zvláštní povodně.

Rychlé odkazy:       Vodní plochy a nádrže         Záplavové území       Místa omezující odtok